Registrer LEI-kode på 2 minutter

På nettet finder du flere autoriserede udstedere af LEI-koder, og det normale hos udstederne er, at det kun tager et par minutter at udføre ansøgningsproceduren. Selve registreringen af LEI-koden tager lidt længere end blot et par minutter, fordi det foregår via LEI Register, en international instans, som skal godkende ansøgerne. Hvis du ansøger inden kl. 17, vil de fleste udstedere af LEI-koder udstede din kode samme dag.

I forbindelse med udstedelse af LEI-koden bliver du således registreret som juridisk enhed i LEI Register. Det er den grundlæggende ide med hele systemet, at alle juridiske enheder i hele verden skal være registreret efter det samme system med den samme slags kode. LEI-koden er egentlig ikke så forskellig fra det danske CVR-nummer, bortset fra, at LEI-koden er international , og at LEI-systemet er åbent, så alle kan kigge med.

For dig som juridisk enhed er der flere fordele ved LEI-koderne. Du har mulighed for til hver en tid at tjekke andre juridiske enheder verden over, og det giver en vis tryghed og sikkerhed i forbindelse med finansielle transaktioner. Samtidig giver systemet en troværdighed til dig, så snart du er registreret. Fordi de andre jo kan tjekke dig, som du kan tjekke dem. En form for kontrol, ja, men samtidig en betryggende åbenhed.

Når du skal lave forretninger med en anden juridisk enhed, kan det jo være rart at vide lidt om, hvem den anden er. De oplysninger, der ligger til grund for udstedelsen af LEI-koden, ligger frit tilgængelige i LEI Register. Dermed har myndighederne bedre global kontrol med finansielle transaktioner, så pengepolitikken bedre kan justeres, og vi forhåbentlig kan undgå, eller i al fald afbøde, finanskriser.

Udover myndighedernes kontrol giver LEI-koderne den fordel, at vi får en åbenhed og gennemsigtighed globalt i de finansielle transaktioner. Med den tryghed og orden, dette giver. Vi må så leve med bureaukratiet og med at skulle betale nogle omkostninger til administration af systemet. LEI-systemet er selvfinansierende, forstået på den måde, at når du betaler for LEI-koden, går en procentdel til GLEIF.

Hvad står GLEIF for?

GLEIF betyder Global Legal Entity Identifier Foundation, og det er den instans, der globalt holder styr på systemet. Som du ser, optræder ‘LEI’ i midten af ‘GLEIF’ og ‘LEI’ står således for Legal Entity Identifier. Altså en ‘Identificering af Juridisk Enhed’. Den juridiske enhed er et hvilket som helst firma, der udfører finansielle transaktioner, og som skal betale skat og andre afgifter i den forbindelse.

LEI-koden er således lovpligtig ved international finansiel aktivitet, dog er énmandsfirmaer undtaget. Her i det 21. århundrede må vi nok tilføje, at énkvindesfirmaer også er undtaget fra lovkravet om LEI-kode. Koderne udstedes af en ‘LOU’, Local Operating Unit, som er en autoriseret udsteder af LEI-koder.

Foruden LEI-koden, som altså er obligatorisk, kan du vælge at få et LEI-certifikat samt et LEI tag. LEI-certifikatet er et elektronisk og/eller trykt dokument, der indeholder de oplysninger, der opbevares i LEI Register. Et LEI tag er et link fra din hjemmeside, som leder direkte til LEI Register. Altså en slags service til kunder og forretningsforbindelser, der besøger din hjemmeside.